Truyền thông, Quảng cáo, Thông tin Báo chí, Truyền hình tại Hà Nội

advertising Lo_vi_song_4ej3.jpg

Cần gấp nhân viên kinh doanh

1. làm việc hành chính văn phòng.
  • 17:14 11/07/2016

. Tuyển trưởng nhóm Marketing Online

- thành thạo seo: biết phân tích, lập kế hoạch, theo dõi, báo cáo và đề xuất chiến lược.
  • 10:35 16/05/2016

Tuyển nhân viên thiết kế, yêu cầu

- xây dựng ý tưởng, thiết kế layout website - thiết kế các biểu mẫu, banner, standee... của công ty
  • 10:11 16/05/2016

Hỗ trợ câu lạc bộ dạy học đánh đàn Guitar trong hè hiệu quả nhất

hỗ trợ câu lạc bộ dạy học đánh đàn guitar trong hè hiệu quả nhất
  • 05:25 31/03/2016