Vật tư, Thông tin Dịch vụ công nghiệp, xây dựng tại Hà Nội

advertising Lo_vi_song_4ej3.jpg

Lưới dập giãn- lưới hình thoi- lưới quả trám dày 1.5 ly, 2ly, 3ly ......giá tốt nhất tại Hà Nội ^^^

lưới dập giãn- lưới hình thoi- lưới quả trám dày 1.5 ly, 2ly, 3ly ......giá tốt nhất tại hà nội
 • 08:02 29/12/2017

Lưới B40 Mạ kẽm, bọc nhựa dùng trong xây dựng, nông nghiệp, hàng rào..... ..

lưới b40 mạ kẽm, bọc nhựa dùng trong xây dựng, nông nghiệp, hàng rào.....
 • 15:54 28/12/2017

Ống cao su lõi thép bơm nước, hút cát, bơm bê tông- hóa chất giá tốt tại Ngọc Hồi !

ống cao su lõi thép bơm nước, hút cát, bơm bê tông- hóa chất giá tốt tại ngọc hồi
 • 09:04 28/12/2017

Ống nhựa lưới dẻo PVC dẫn nước, dẫn chất lỏng, dẫn dầu, dẫn ga... hàng có sẵn tại Ngọc Hồi ****

ống nhựa lưới dẻo pvc dẫn nước, dẫn chất lỏng, dẫn dầu, dẫn ga... hàng có sẵn tại ngọc hồi
 • 15:48 27/12/2017

Chuyên sản xuất và cung cấp lưới dập giãn- lưới hình thoi dùng trong thi công xây dưng, trang trí.... giá tốt tại Hà Nội *****

chuyên sản xuất và cung cấp lưới dập giãn- lưới hình thoi dùng trong thi công xây dưng, trang trí.... giá tốt tại hà nội
 • 08:12 27/12/2017

Lưới trám trát tường, tô tường chống nứt giá rẻ tại Hà Nôi #

lưới trám trát tường, tô tường chống nứt giá rẻ tại hà nôi
 • 14:59 26/12/2017

Ống nhựa mềm lõi thép D13 - D150 dẫn nước, dẫn dầu, dẫn hóa chất..... Gía tốt nhất tại Hà Nội %

ống nhựa mềm lõi thép d13 - d150 dẫn nước, dẫn dầu, dẫn hóa chất..... gía tốt nhất tại hà nội
 • 09:09 26/12/2017

Chuyên sản xuất và cung cấp lưới dập giãn- lưới hình thoi dùng trong thi công xây dưng, trang trí.... giá tốt tại Hà Nội $$$$$

chuyên sản xuất và cung cấp lưới dập giãn- lưới hình thoi dùng trong thi công xây dưng, trang trí.... giá tốt tại hà nội
 • 13:31 25/12/2017

Ông cao su bố vải dẫn nước, dẫn dầu,,,, chịu áp 10 - 20 bar hàng có sẵn tại hà nội .

ông cao su bố vải dẫn nước, dẫn dầu,,,, chịu áp 10 - 20 bar hàng có sẵn tại hà nội
 • 09:51 25/12/2017

Chuyên cung cấp ống hút bụi các loại : ống hút bụi lõi thép bọc nhựa, ống hút bụi lõi thép vải simili, ông hút bụi gân nhựa ....

chuyên cung cấp ống hút bụi các loại : ống hút bụi lõi thép bọc nhựa, ống hút bụi lõi thép vải simili, ông hút bụi gân nhựa
 • 11:09 23/12/2017

Dây thép gai, dây thép gai hình dao làm hàng rào bảo vệ hàng có sẵn tại ngọc hồi ^

dây thép gai, dây thép gai hình dao làm hàng rào bảo vệ hàng có sẵn tại ngọc hồi
 • 11:42 23/12/2017

Ông cao su bố vải dẫn nước, dẫn dầu,,,, chịu áp 10 - 20 bar hàng có sẵn tại hà nội .....

ông cao su bố vải dẫn nước, dẫn dầu,,,, chịu áp 10 - 20 bar hàng có sẵn tại hà nội
 • 14:28 22/12/2017

Lưới B40 Mạ kẽm, bọc nhựa dùng trong xây dựng, nông nghiệp, hàng rào..... !!!!

lưới b40 mạ kẽm, bọc nhựa dùng trong xây dựng, nông nghiệp, hàng rào.....
 • 08:50 22/12/2017

Chuyên cung cấp Dây thép gai, dây thép gai hình dao làm hàng rào bảo vệ giá tốt nhất tại Hà Nội *

chuyên cung cấp dây thép gai, dây thép gai hình dao làm hàng rào bảo vệ giá tốt nhất tại hà nội
 • 15:59 21/12/2017

Ống cao su lõi thép bơm nước, tải sỏi- bùn, hút cát giá tốt nhất tại Hà Nội #

ống cao su lõi thép bơm nước, tải sỏi- bùn, hút cát giá tốt nhất tại hà nội
 • 09:34 21/12/2017

Ống hút bụi - Nhựa trắng trong lõi thép bọc nhựa giá rẻ tại Hà Nội $$$$$

ống hút bụi - nhựa trắng trong lõi thép bọc nhựa giá rẻ tại hà nội
 • 16:40 20/12/2017

Chuyên cung cấp các loại dây hơi nhập khẩu từ Hàn Quốc: Toyork, SinSung giá tốt tại Hà Nội %

chuyên cung cấp các loại dây hơi nhập khẩu từ hàn quốc: toyork, sinsung giá tốt tại hà nội
 • 16:40 20/12/2017

Ống cao su mành thép chịu áp lực , chịu nhiệt cao !!

ống cao su mành thép chịu áp lực , chịu nhiệt cao
 • 14:02 20/12/2017

Ống cao su mành thép chịu áp lực , chịu nhiệt cao **

ống cao su mành thép chịu áp lực , chịu nhiệt cao
 • 14:50 20/12/2017

Lưới thép hàn dạng cuộn, dạng tấm từ D4- D12 Làm theo đơn đặt hàng ****

lưới thép hàn dạng cuộn, dạng tấm từ d4- d12 làm theo đơn đặt hàng
 • 13:57 19/12/2017

Ống nhựa mềm lõi thép D13- D150 dẫn nước , dẫn dầu, dẫn hóa chất hàng có sẵn tại Hà Nội !!!

ống nhựa mềm lõi thép d13- d150 dẫn nước , dẫn dầu, dẫn hóa chất hàng có sẵn tại hà nội
 • 09:56 19/12/2017

Chuyên cung cấp các loại ống bạt PVC Xả nước, hút cát, hút sỏi hàng có sẵn tại Hà Nội ##

chuyên cung cấp các loại ống bạt pvc xả nước, hút cát, hút sỏi hàng có sẵn tại hà nội
 • 10:53 18/12/2017

Ống cao su bố vải Công Danh Hùng Mạnh dẫn nước, dẫn xăng dầu chịu áp tại Hà Nội . !!!!

ống cao su bố vải công danh hùng mạnh dẫn nước, dẫn xăng dầu chịu áp tại hà nội .
 • 12:12 16/12/2017

Ống hút bụi - Nhựa trắng trong lõi thép bọc nhựa giá rẻ tại Hà Nội .

ống hút bụi - nhựa trắng trong lõi thép bọc nhựa giá rẻ tại hà nội
 • 14:48 15/12/2017

Lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn các loại giá tốt tại Hà Nội $$$$$

lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn các loại giá tốt tại hà nội
 • 11:23 15/12/2017

Ống cao su lõi thép bơm nước, tải sỏi- bùn, hút cát %%%

ống cao su lõi thép bơm nước, tải sỏi- bùn, hút cát
 • 09:04 13/12/2017

Lưới thép hàn D4- D12, mắt lưới a100x100, 150x150, 200x200.... làm theo đơn đặt hàng %%%%

lưới thép hàn d4- d12, mắt lưới a100x100, 150x150, 200x200.... làm theo đơn đặt hàng
 • 15:00 12/12/2017

Ống cao su bố vải Công Danh Hùng Mạnh dẫn nước, dẫn xăng dầu chịu áp tại Hà Nội . ##

ống cao su bố vải công danh hùng mạnh dẫn nước, dẫn xăng dầu chịu áp tại hà nội .
 • 14:26 12/12/2017

Lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn các loại giá tốt tại Hà Nội **

lưới dập giãn, lưới thép kéo giãn các loại giá tốt tại hà nội
 • 10:15 11/12/2017

Ống hút bụi lõi thép, ống hút bụi gân nhựa hàng có sẵn tại Hà Nội $$

ống hút bụi lõi thép, ống hút bụi gân nhựa hàng có sẵn tại hà nội
 • 09:50 09/12/2017