Tuyển sinh, đào tạo, Thông tin Học phụ đạo tại Hà Nội

advertising Lo_vi_song_4ej3.jpg

Mở lớp văn thư lưu trữ - Cấp chứng chỉ nhanh chóng

đào tạo chứng chỉ văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng
 • 1.500.000 vnđ
 • 17:04 19/05/2017

Mở khóa học nghiệp vụ đấu thầu

khóa học đấu thầu - chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu
 • 800.000 vnđ
 • 17:18 19/05/2017

Mở lớp nghiệp vụ quản lý mầm non Hà nội

đào tạo nghiệp vu quản lý mầm non
 • 2.500.000 vnđ
 • 17:49 19/05/2017

Mở lớp Đào tạo nghiệp vụ sư phạm mầm non tại HN

đào tạo nghiệp vụ sư phạm mầm non
 • 2.500.000 vnđ
 • 17:20 19/05/2017

Mở lớp nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính

mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính học tại công ty cổ phần giáo dục việt nam
 • 3.400.000 vnđ
 • 17:42 19/05/2017

Mở lớp dạy nấu ăn dành cho các bé 6-15t

lớp dạy nấu ăn cho trẻ em, dành cho các bé từ 6-15 tuổi
 • 1.800.000 vnđ
 • 17:28 19/05/2017

Mở lớp nghiệp vụ sư phạm - chứng chỉ ĐH sư phạm

khóa học nghiệp vụ sư phạm – chứng chỉ đại học sư phạm
 • 2.500.000 vnđ
 • 17:44 19/05/2017

Mở lớp khai hải quan tại Hà Nội

thông báo khai giảng lớp khai hải quan tại hà nội
 • 3.500.000 vnđ
 • 16:15 19/05/2017