Tuyển sinh, đào tạo, Thông tin Học sinh các cấp tại Hà Nội

advertising Lo_vi_song_4ej3.jpg

Chứng chỉ xây dựng

 • 15:19 17/01/2018

chứng chỉ thợ Mỏ

 • 15:04 17/01/2018

Chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường mầm non

khóa học ngắn hạn uy tín hiệu quả
 • 16:56 10/01/2018

Tuyển sinh lớp nghiệp vụ sư phạm mầm non

lớp nghiệp vụ sư phạm mầm non nhanh hiệu quả
 • 3.000.000 vnđ
 • 15:43 10/01/2018

Đào tạo cấp dưỡng mầm non

khóa học ngắn hạn cấp dưỡng mầm non nhanh hiệu quả
 • 15:25 10/01/2018

Khóa học nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

chứng chỉ do trường đại học sư phạm hà nội 2 cấp chứng chỉ có giá trị sử dụng trên toàn quốc theo đúng quy định của bộ giáo dục và đào tạo
 • 3.000.000 vnđ
 • 15:26 10/01/2018

tuyển sinh khóa học bảo mẫu - cấp dưỡng mầm non

đào tạo khóa học ngắn hạn bảo mẫu - cấp dưỡng mầm non
 • 2.300.000 vnđ
 • 14:28 10/01/2018

tuyển sinh lớp nghiệp vụ thông tin thư viện

học nghiệp vụ thông tin thư viên
 • 1.200.000 vnđ
 • 14:51 10/01/2018

Tuyển sinh khóa học văn bằng 2 trung cấp mầm non

tuyển sinh văn bằng 2 trung cấp mầm non chính quy tại thành phố hcm
 • 14:51 10/01/2018