Tuyển sinh, đào tạo, Thông tin Học sinh các cấp tại Hà Nội

advertising Lo_vi_song_4ej3.jpg

khóa học nghiệp vụ sư phạm

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tc,cđ,đh
  • 2.500.000 vnđ
  • 17:58 20/06/2018

Chứng chỉ khai hải quan điện tử

thực hiện nghị định 87/2012/nđ-cp ngày 23/10/2012 của chính phủ và theo điểm c, điểm d khoản 5 điều 6 thông tư số 22/2014/tt-btc ngày 14/2/2014 của bộ tài chính
  • 4.000.000 vnđ
  • 16:34 19/06/2018

nghiệp vụ đấu thầu

lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu
  • 08:23 18/06/2018

chứng chỉ kế toán thuế

  • 950.000 vnđ
  • 08:23 18/06/2018

chứng chỉ thợ Mỏ

  • 08:23 18/06/2018