Tuyển sinh, đào tạo, Thông tin Học sinh các cấp tại Hà Nội

advertising Lo_vi_song_4ej3.jpg

Dạy học đánh đàn Guitar cơ bản, học đàn Guitar Đệm hát, học chơi đàn Guitar cấp tốc

dạy học đánh đàn guitar cơ bản, học đàn guitar đệm hát, học chơi đàn guitar cấp tốc
 • 900.000 vnđ
 • 13:37 10/12/2018

tổ chức thi chứng chỉ tin học ngoại ngữ,tiếng anh ,trung ,nhật ,hàn,

chứng chỉ tin học, ngoại ngữ
 • 450.000 vnđ
 • 15:29 03/12/2018

thông báo về việc mở lớp đào tạo nghiệp vụ thư ký văn phòng

thư ký văn phòng
 • 1.500.000 vnđ
 • 15:29 03/12/2018

cho cán bộ làm công tác quản lý và công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn lao động

cho cán bộ làm công tác quản lý và công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn lao động
 • 600.000 vnđ
 • 15:29 03/12/2018

mỏ lớp huấn luyện về an toàn nồi hơi

an toàn nồi hơi
 • 900.000 vnđ
 • 15:29 03/12/2018

mỏ lớp đào tạo chuyên viên chính

chuyên viên chính
 • 3.600.000 vnđ
 • 15:29 03/12/2018

đào tạo chứng chỉ kế toán thuế

kế toán
 • 950.000 vnđ
 • 15:29 03/12/2018

mỏ lơp đào tạo an toàn hóa chât

an toàn hóa chất
 • 1.200.000 vnđ
 • 15:29 03/12/2018

an toàn lao động trèo cao

an toàn lao động
 • 600.000 vnđ
 • 15:29 03/12/2018

bồi dưỡng kiến thức về môi giói bất động sản, định giá bất động sản

bồi dưỡng kiến thức về môi giói bất động sản, định giá bất động sản
 • 1.200.000 vnđ
 • 15:29 03/12/2018

đào tạo kế toán trưởng

đào tạo kế toán trưởng
 • 1.850.000 vnđ
 • 15:29 03/12/2018

mở lớp đào tạo về lễ tân bồi bàn

lễ tân bồi bàn
 • 1.500.000 vnđ
 • 15:29 03/12/2018

về việc mở lớp kiểm soát viên nội bộ

về việc mở lớp kiểm soát viên nội bộ
 • 1.500.000 vnđ
 • 15:29 03/12/2018

mở lớp cấp chứng chỉ an toàn

mở lớp cấp chứng chỉ an toàn
 • 600.000 vnđ
 • 15:29 03/12/2018

đào tạo chứng chỉ sơ cấp nghề

chứng chỉ nghề
 • 1.500.000 vnđ
 • 15:28 03/12/2018

chương trình đào tạo nghiệp vụ lễ tân ngắn hạn

lễ tân
 • 1.500.000 vnđ
 • 15:36 03/12/2018

đào tạo nghiệp vụ quản lý chung cư

chung cư cao tầng
 • 2.500.000 vnđ
 • 15:36 03/12/2018

Về việc mở lớp đào tạo nghiệp vụ tờ khai hải quan

tờ khai hải quan
 • 3.500.000 vnđ
 • 15:36 03/12/2018

đào tạo chứng chỉ kế toán ngân hàng

kê toán ngân hàng
 • 950.000 vnđ
 • 15:36 03/12/2018

mở lớp đào tạo kế toán hành chính sự nghiệp

kế toán
 • 3.200.000 vnđ
 • 15:36 03/12/2018

mở lớp đào tạo quản lý điều hành mỏ

điều hành mỏ
 • 4.500.000 vnđ
 • 15:36 03/12/2018

v/v mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư

bồi dưỡng nghiệp vụ
 • 900.000 vnđ
 • 15:36 03/12/2018