Tuyển sinh, đào tạo, Thông tin Học sinh các cấp tại Hà Nội

advertising Lo_vi_song_4ej3.jpg

chương trình đào tạo nghiệp vụ lễ tân ngắn hạn

lễ tân
 • 1.500.000 vnđ
 • 09:07 18/10/2018

đào tạo nghiệp vụ quản lý chung cư

chung cư cao tầng
 • 2.500.000 vnđ
 • 09:07 18/10/2018

Về việc mở lớp đào tạo nghiệp vụ tờ khai hải quan

tờ khai hải quan
 • 3.500.000 vnđ
 • 09:07 18/10/2018

đào tạo chứng chỉ kế toán ngân hàng

kê toán ngân hàng
 • 950.000 vnđ
 • 09:07 18/10/2018

mở lớp đào tạo kế toán hành chính sự nghiệp

kế toán
 • 3.200.000 vnđ
 • 09:07 18/10/2018

mở lớp đào tạo quản lý điều hành mỏ

điều hành mỏ
 • 4.500.000 vnđ
 • 09:07 18/10/2018

v/v mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư

bồi dưỡng nghiệp vụ
 • 900.000 vnđ
 • 09:07 18/10/2018

mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công công trình

giám sat công trình
 • 800.000 vnđ
 • 09:07 18/10/2018

đào tạo nghiệp vụ dành cho giảng viên cao đẳng đại học trung cấp chuyên nghiệp

đào tạo kỹ năng giáo viên chuyên nghiệp
 • 2.500.000 vnđ
 • 09:07 18/10/2018

đào tạo cấp chứng chỉ tiếng anh b1 châu âu,

tiếng anh b1
 • 2.500.000 vnđ
 • 09:07 18/10/2018

an toàn phòng cháy chữa cháy

phòng cháy chữa cháy
 • 1.200.000 vnđ
 • 09:07 18/10/2018

mỏ lớp bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác an toàn lao động

an toàn lao động
 • 600.000 vnđ
 • 09:07 18/10/2018

mở lớp chỉ huy trưởng

chỉ huy trưởng
 • 1.200.000 vnđ
 • 09:07 18/10/2018

đào tạo về xây dựng

đào tạo về xây dựng
 • 1.200.000 vnđ
 • 09:07 18/10/2018

đào tạo an toàn bưc xạ trong nhà máy

an toàn bưc xạ trong nhà máy
 • 1.200.000 vnđ
 • 09:07 18/10/2018

đào tạo dịch vụ phân tích môi trường

đào tạo dịch vụ phân tích môi trường
 • 09:07 18/10/2018

tổ chức thi chứng chỉ tin học ngoại ngữ,tiếng anh ,trung ,nhật ,hàn,

chứng chỉ tin học, ngoại ngữ
 • 450.000 vnđ
 • 09:01 18/10/2018

thông báo về việc mở lớp đào tạo nghiệp vụ thư ký văn phòng

thư ký văn phòng
 • 1.500.000 vnđ
 • 09:01 18/10/2018

cho cán bộ làm công tác quản lý và công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn lao động

cho cán bộ làm công tác quản lý và công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn lao động
 • 600.000 vnđ
 • 09:01 18/10/2018

mỏ lớp huấn luyện về an toàn nồi hơi

an toàn nồi hơi
 • 900.000 vnđ
 • 09:01 18/10/2018

mỏ lớp đào tạo chuyên viên chính

chuyên viên chính
 • 3.600.000 vnđ
 • 09:01 18/10/2018

đào tạo chứng chỉ kế toán thuế

kế toán
 • 950.000 vnđ
 • 09:01 18/10/2018

mỏ lơp đào tạo an toàn hóa chât

an toàn hóa chất
 • 1.200.000 vnđ
 • 09:01 18/10/2018

an toàn lao động trèo cao

an toàn lao động
 • 600.000 vnđ
 • 09:01 18/10/2018

đào tạo chứng chỉ sơ cấp nghề

chứng chỉ nghề
 • 1.500.000 vnđ
 • 09:01 18/10/2018