advertising Lo_vi_song_4ej3.jpg

Cho thuê xưởng 6000 m2 Hà Nam

 • 55.555 vnđ
 • 14:08 18/03/2017

Cho thuê xưởng Hưng Yên

 • 55.555 vnđ
 • 14:08 18/03/2017

Cho thuê xưởng Hà Nam 6000 m2

 • 55.555 vnđ
 • 14:08 18/03/2017

Cho thuê xưởng Bắc Ninh

 • 55.555 vnđ
 • 14:08 18/03/2017

Cho thuê kho 1000 m2 - 15000 m2

 • 666 vnđ
 • 14:08 18/03/2017

Cho thuê kho 5000 m2

 • 666 vnđ
 • 14:08 18/03/2017

Cho thuê kho 2000 m2

 • 666 vnđ
 • 14:08 18/03/2017

Cho thuê xưởng 2000 m2

 • 666 vnđ
 • 14:08 18/03/2017

Cho thuê xưởng 3000 m2

 • 666 vnđ
 • 14:08 18/03/2017

Cho thuê xưởng 5000 m2

 • 666 vnđ
 • 14:08 18/03/2017

Cho thuê xưởng 6000 m2

 • 666 vnđ
 • 14:08 18/03/2017

Cho thuê kho Long Biên

 • 888 vnđ
 • 14:47 18/03/2017

Cho thuê xưởng Long Biên

 • 888 vnđ
 • 14:47 18/03/2017

Cho thuê kho Đông Anh

 • 666 vnđ
 • 14:47 18/03/2017

Cho thuê xưởng Đông Anh

 • 666 vnđ
 • 14:47 18/03/2017

Cho thuê kho Quốc Oai

 • 555 vnđ
 • 14:49 18/03/2017

Cho thuê xưởng Nam Từ Liêm

 • 888 vnđ
 • 14:49 18/03/2017

Cho thuê kho Bắc Từ Liêm

 • 888 vnđ
 • 14:49 18/03/2017

Cho thuê xưởng Bắc Từ Liêm

 • 888 vnđ
 • 14:49 18/03/2017

Cho thuê kho Đan Phượng

 • 555 vnđ
 • 14:49 18/03/2017

Cho thuê xưởng Đan Phượng

 • 555 vnđ
 • 14:49 18/03/2017

Cho thuê kho Thạch Thất

 • 555 vnđ
 • 14:49 18/03/2017

Cho thuê xưởng Thạch Thất

 • 666 vnđ
 • 14:49 18/03/2017

Cho thuê kho Hà Đông

 • 666 vnđ
 • 14:49 18/03/2017

Cho thuê xưởng Hà Đông

 • 666 vnđ
 • 14:49 18/03/2017

Cho thuê kho Chương Mỹ

 • 555 vnđ
 • 14:49 18/03/2017