advertising Lo_vi_song_4ej3.jpg

Tuyển dụng lao động. Không yêu cầu bằng cấp. Lương cao. ##

tuyển dụng lao động. không yêu cầu bằng cấp. lương cao.
 • 09:32 24/04/2017

Tuyển Vệ Sĩ, Giám Sát An Ninh, Bảo Vệ, NV Kinh Doanh tại HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng... .

tuyển vệ sĩ, giám sát an ninh, bảo vệ, nv kinh doanh tại hcm, cần thơ, đồng nai, long an, đà nẵng...
 • 14:07 21/04/2017

Tuyển gấp nhân viên chăm sóc khách hàng lương thưởng 20 triệu/tháng

tuyển gấp nhân viên chăm sóc khách hàng lương thưởng 20 triệu/tháng
 • 07:41 21/04/2017

Tuyển gấp nhân viên bán hàng lương thưởng 20 triệu/tháng

+ lương cơ bản 3.8 triệu không phụ thuộc doanh số. + thưởng + hoa hồng cao, thu nhập không giới hạn. các chế độ phúc lợi khác như du lịch, thể thao, nghỉ ngày lễ, tết theo quy định
 • 07:49 21/04/2017

Tuyển Vệ Sĩ, Giám Sát An Ninh, Bảo Vệ, NV Kinh Doanh tại HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng... ^^

tuyển vệ sĩ, giám sát an ninh, bảo vệ, nv kinh doanh tại hcm, cần thơ, đồng nai, long an, đà nẵng...
 • 13:43 20/04/2017

Tuyển nhân viên kinh doanh máy làm mát không khí Daikio

công việc năng động mực lương hợp lý
 • 09:37 20/04/2017

Tuyển Vệ Sĩ, Giám Sát An Ninh, Bảo Vệ, NV Kinh Doanh tại HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng... !!!!

tuyển vệ sĩ, giám sát an ninh, bảo vệ, nv kinh doanh tại hcm, cần thơ, đồng nai, long an, đà nẵng...
 • 09:48 19/04/2017

Tuyển Vệ Sĩ, Giám Sát An Ninh, Bảo Vệ, NV Kinh Doanh tại HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng... ****

tuyển vệ sĩ, giám sát an ninh, bảo vệ, nv kinh doanh tại hcm, cần thơ, đồng nai, long an, đà nẵng...
 • 13:50 18/04/2017

Tuyển dụng lao động. Không yêu cầu bằng cấp. Lương cao. $$$

tuyển dụng lao động. không yêu cầu bằng cấp. lương cao.
 • 10:06 18/04/2017

Tuyển dụng lao động. Không yêu cầu bằng cấp. Lương cao. $$$$$

tuyển dụng lao động. không yêu cầu bằng cấp. lương cao.
 • 10:26 15/04/2017

Tuyển Vệ Sĩ, Giám Sát An Ninh, Bảo Vệ, NV Kinh Doanh tại HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng... ***

tuyển vệ sĩ, giám sát an ninh, bảo vệ, nv kinh doanh tại hcm, cần thơ, đồng nai, long an, đà nẵng...
 • 11:52 14/04/2017

Tuyển dụng lao động. Không yêu cầu bằng cấp. Lương cao. .

tuyển dụng lao động. không yêu cầu bằng cấp. lương cao.
 • 09:05 12/04/2017