Mainboard server ibm System x3650 m4, x3650 m3, x3650 m2, x3500 m2, x3400 m2, x3400 m3, x3550,...

08:32 22/02/2017
Chúng tôi chuyên cung cấp Máy chủ (Server), Linh kiện máy chủ, thiết bị Router cisco, Switch cisco, Linh kiện cisco: Cable, Nguồn, Ram, Flash
CÔNG TY CP MÁY CHỦ RẺ
Mr.Trung 0936313733
Skype/Yahoo: thanhtrung_ntc;
http://maychure.vn

Mainboard IBM Server
Tất cả các thiết bị bán ra đều được bảo hành 12 tháng theo điều kiện của nhà sản xuất.
Mainboard server ibm System x3650 m4, x3650 m3, x3650 m2, x3500 m2, x3400 m2, x3400 m3, x3550,...Mainboard server ibm System x3650 m4, x3650 m3, x3650 m2, x3500 m2, x3400 m2, x3400 m3, x3550,...Mainboard server ibm System x3650 m4, x3650 m3, x3650 m2, x3500 m2, x3400 m2, x3400 m3, x3550,...Mainboard server ibm System x3650 m4, x3650 m3, x3650 m2, x3500 m2, x3400 m2, x3400 m3, x3550,...

IBM - SYSTEM BOARD FOR SYSTEM X3650 M2/X3550 M2 - P/N: 43V7072
PRODUCT TYPE : SERVER BOARD.
PART NUMBER : 43V7072
MANUFACTURER : IBM
DESCRIPTION : IBM - SYSTEM BOARD FOR SYSTEM X3550 M2/X3650 M2 SERVER.
Giá: 7.800.000đ


Bo mạch chủ IBM System x3550 M3/ x3650 M3 MOTHERBOARD - 69Y4438 / 69Y4508 / 00D3284 / 59Y3793/ 69Y5082 / 81Y6625
IBM System x3550 M3 x3650 M3 MOTHERBOARD
P/N: 69Y4438 / 69Y4508 / 00D3284 / 59Y3793/ 69Y5082 / 81Y6625
Giá: 8.300.000đ


IBM System Board X3500M2 / X3400M2 - P/N: 46D1406 / 81Y6002
PRODUCT TYPE : SERVER BOARD.
PART NUMBER : 46D1406 / 81Y6002
MANUFACTURER : IBM
DESCRIPTION : IBM - SYSTEM BOARD FOR SYSTEM X3500M2 / X3400M2 SERVER.
Giá: 14.600.000đ


Bo mạch chủ - IBM MOTHERBOARD FOR IBM SYSTEM X3400 M3 - 69Y3752
Bo mạch chủ - IBM MOTHERBOARD FOR IBM SYSTEM X3400 M3
P/N: 69Y3752
Giá: 14.600.000đ


Bo mạch máy chủ IBM MOTHERBOARD FOR IBM SYSTEM X3650 M4 - P/N: 00W2671 / 00VM221 / 00D2888
Bo mạch máy chủ IBM MOTHERBOARD FOR IBM SYSTEM X3650 M4
P/N: 00W2671 / 00VM221 / 00D2888
Giá: 15.000.000đ


IBM System X3550 Mainboard (Support CPU E53xx, X53xx) - P/N: 44E5125
IBM System X3650 Mainboard: 44E5125
Sử dụng cho: IBM Xseries 3550
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 667/1066/1333MHZ , Dual LGA 771
Giá: 6.300.000đ


IBM System X3550 Mainboard (Support CPU E54xx, X54xx) - P/N: 43W8358 / 43W5889 / 42D3638 / 43w0322
IBM System X3550 Mainboard: 44E5125 /43W8358 /43W5889 /42D3638 / 43w0322
Sử dụng cho: IBM Xseries 3550
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 667/1066/1333MHZ , Dual LGA 771
Giá: 6.700.000đ


IBM - System X3650 Mainboard (Support CPU 51xx, 52xx, 53xx, 54xx) - P/N: 42D3650 / 42C4252 / 43D3650 / 44W3328 / 44E5081
IBM System X3650 Mainboard: 42D3650 42C4252 43D3650 44W3328 44E5081
Sử dụng cho: IBM Xseries 3650
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 667/1066/1333MHZ , Dual LGA 771
Giá: 6.700.000đ


Mainboard Sever IBM System X3200 M2 - P/N: 44E7312
Sử dụng cho: IBM Xseries 3200 M2
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - FSB 800/1066/1333MHZ , LGA 775
P/N: 44E7312
Giá: 6.800.000đ


IBM System X3500 Mainboard - P/N: 42C1549 / 41Y4408
Sử dụng cho: IBM Xseries 3500
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 667/1066/1333MHZ , Dual LGA 771
P/N: 42C1549 / 41Y4408
Giá: 7.200.000đ


IBM System X3400 Mainboard - P/N: 43W5176 / 41Y9077 / 41Y4408 / 44R5619
Sử dụng cho: IBM Xseries 3400
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 667/1066/1333MHZ , Dual LGA 771
P/N: 43W5176 / 41Y9077 / 41Y4408 / 44R5619
Giá: 7.200.000đ


Bo mạch máy chủ IBM System X3100 M4 - 00AL957 / 00D8868 / 00Y7576 / 00D8550
Bo mạch máy chủ IBM System X3100 M4
P/N: 00AL957 / 00D8868 / 00Y7576 / 00D8550
Giá: 6.000.000đ


Bo mạch Máy chủ IBM x3200 M3 Server System Board Motherboard Part Number : 81Y6747, 69Y1013, 49Y4670, 69Y5223
Bo mạch Máy chủ IBM x3200 M3 Server System Board Motherboard
Part Number : 81Y6747 , 69Y1013, 49Y4670, 69Y5223
Giá: 6.000.000đ


IBM - System X3650 Mainboard (Support CPU 51xx, E53xx, X53xx) - P/N: 43W8250 43W8251
Sử dụng cho: IBM Xseries 3650
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 667/1066/1333MHZ , Dual LGA 771
P/N: 43W8250 43W8251
Giá: 6.300.000đ


IBM X3850 M2 / X3950 M2 Processor Board - P/N: 43W8670 / 44E4488
IBM X3850 M2 / X3950 M2 Processor Board
P/N: 43W8670 / 44E4488
Giá: 15.700.000đ


IBM - System X206 Mainboard - P/N: 13M8299 / 23K4445 / 13M8135
Sử dụng cho: IBM Xseries 206
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 800MHZ , LGA 478
IBM X206 Mainboard: 13M8299 23K4445 13M8135
Giá: 3,825,000 VNĐ


IBM - System X240, Netfinity 5600 processor board - P/N: 61H2915 / 61H2918
Sử dụng cho: IBM Xseries 240, X240 , Netfinity 5600
Kiểu dạng thiết bị: Processor board
P/N: 61H2915 / 61H2918
Giá: 3,937,500 VNĐ


IBM X236 System Mainboard - P/N: 13N0879 / 32R1953 / 39R7519
Manufacturer :  Ibm
Part Number :  13N0879
Product   Description :  IBM 39R7519 xSeriesx236 System Board 13N0879
Giá: 4.200.000


IBM System X336 Mainboard - P/N: 25R9195
Manufacturer :  Ibm
Part Number :  25R9195
Product   Description:  IBM 25R9195 xSeriesx336 System Board 25R9195
Giá: 4.600.000đ


IBM X206M Mainboard - P/N: 39R81760 / 39M4477 / 42C1453 / 39Y8571 / 44R5488
IBM X206M Mainboard: 39R81760 39M4477 42C1453 39Y8571 44R5488
Sử dụng cho: IBM Xseries 206m
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 800MHZ , LGA 775
Giá: 4.600.000


IBM - System X240, Netfinity 5600 Mainboard - P/N: 09N7539 / 61H3396
Sử dụng cho: IBM Xseries 240, X240 , Netfinity 5600
Kiểu dạng thiết bị:  I/O mainboard - FSB 133MHZ
P/N: 09N7539 / 61H3396
Giá: 5.000.000đ


IBM - System X235 Mainboard - bus 533MHZ - P/N: 23K4458 / 71P8037 / 88P9753
IBM X235 Mainboard - FSB 533Mhz #:  23K4458 71P8037 88P9753.
Sử dụng cho: IBM Xseries 235.
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 533MHZ
Giá: 5.000.000đ


IBM - System X235 Mainboard - bus 400MHZ - P/N: 23K4457 / 74P4971 / 02R2384
Sử dụng cho: IBM Xseries 235
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 400MHZ ; LGA 603
P/N: 23K4457 / 74P4971 / 02R2384
Giá: 5.000.000đ


IBM System X225 Mainboard - P/N: 13N2098 / 43W9207 / 13N1377 / 26K5065
Sử dụng cho: IBM Xseries 225.
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard - FSB 400/533MHZ
Giá: 5.200.000đ


IBM - System X346 Mainboard - P/N: 26K4766 / 32R1956 / 32R1961
Sử dụng cho: IBM Xseries 346
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard ; FSB 800Mhz ; LGA 604
P/N: 26K4766 / 32R1956 / 32R1961
Giá: 5.400.000


IBM - System X360 Mainboard - P/N: 06P5568 / 73P6907 / 73P6826 / 73P7194 / 73P6906
IBM X360 Mainboard: 06P5568 73P6907 73P6826 73P7194 73P6906
Sử dụng cho: IBM Xseries 360
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard , FSB 400Mhz ; Quad LGA 603
Giá: 5.500.000đ


IBM - System X365 Mainboard - P/N: 73P7208 / 26K6936 / 73P7211
IBM X365 I/O Mainboard: 73P7208  26K6936 73P7211
Sử dụng cho:  IBM Xseries 365
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard
Giá: 6.000.000đ


IBM - System X226 Mainboard - P/N: 39Y8678 / 26K8568
IBM X226 Mainboard #: 39Y8678 26K8568.
Sử dụng cho: IBM Xseries 226.
Kiểu dạng thiết bị: I/O mainboard , FSB 800Mhz , Dual LGA 604
Giá: 6.300.000đ


Chúng tôi chuyên cung cấp Máy chủ (Server), Linh kiện máy chủ, thiết bị Router cisco, Switch cisco, Linh kiện cisco: Cable, Nguồn, Ram, Flash
CÔNG TY CP MÁY CHỦ RẺ
Mr.Trung 0936313733
Skype/Yahoo: thanhtrung_ntc;
http://maychure.vn

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG:

Người đăng:
Nguyễn Thành Trung - trungkd198
Địa chỉ:
Phòng 2309, Sảnh C T02 Chung Cư C37 Bộ Công An, Đường Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm
Điện thoại:
0936313733 - 0949488855
Địa chỉ Email:
trungkd198@gmail.com
Hỗ trợ:
thanhtrung_ntc
Hỗ trợ:
Yahoo support
 
Xem thêm:

Cờ bạc bịp in SaiGon Vn

Dụng cụ cờ bạc bịp mới nhất năm 2017
 • 14:27 01/01/2018

Máy in hóa đơn khổ 80 giá rẻ tại đak nông

Máy in hóa đơn khổ 80 giá rẻ tại đak nông
 • 10:08 05/12/2017

USB Bluetooth bt 163

#USB_BLUETOOTH_BT_163 ❣️❣️ #SALE_30% => #chỉ_còn_65K. ( thị trường là 90K) Mua 2 chiếc còn 60k/1USB
 • 16:03 19/10/2017

Cung cấp linh kiện laptop Dell, Asus, Sony,... chính hãng

Phát Đạt: chuyên nhập khẩu và phân phối trực tiếp các mặt hàng linh kiện laptop như LCD, DVD RW, Keyboard, ADAPTER, RAM, DVD Box ATA-SATA, Caddy Bay, HDD, SSD…
 • 14:57 05/10/2017

Dây nhảy patchcord cat6 2.1m 7feet mã 1859247-7 chính hãng AMP

Dây nhảy patchcord cat6 2.1m 7feet mã 1859247-7 chính hãng AMP
 • Hôm nay: lúc 09:43

Tay Game Vinyson U-909 rimax.vn

tay game vinyson
 • 14:49 25/08/2017

Chuột quang không dây Apoint T1 rimax.vn

chuột k dây,hàng chính hãng
 • 14:21 25/08/2017

Chuột quang không dây Forter V189 rimax.vn

hàng chính hãng
 • 14:46 25/08/2017

Chuột quang máy tính Apoint M6 rimax.vn

hàng chính hãng
 • 14:22 25/08/2017

Chuột quang SunSonny Tm30 rimax.vn

thời trang, cá tính, tiện lợi
 • 14:14 25/08/2017

Apple magic mouse 2 mla02ll/a brand new

Apple Magic Mouse 2 MLA02LL/A Brand new
 • 15:40 13/06/2017

chuột quà tặng mới

chuột quà tặng in ấn logo doanh nghiệp
 • 09:34 24/05/2017

chuột quà tặng doanh nghiệp

chuột quà tặng doanh nghiệp in ấn Logo
 • 10:31 19/05/2017

chuột quà tặng

Chuột máy tính in ấn Logo doanh nghiệp
 • 09:33 17/05/2017