advertising Lo_vi_song_4ej3.jpg

Cho thuê kho, xưởng – khu vực quận 12 – gần quốc lộ 1A

 vị trí: gần quốc lộ 1a, khu vực sân rộng, xe tải có thể ra vào thoải mái. đường nhựa khoảng 10m. có thể nhận kho, xưởng ngay liên hệ trực tiếp không qua môi giới.
 • 30.000.000 vnđ
 • 09:54 12/01/2019

Cho thuê nhà xưởng, kho hàng quận 12 - Diện tích 243m2

diện tích 432m2, 12mx36m, diện tích sân chung rộng, thoải mái xe tải ra vào
 • 30.000.000 vnđ
 • 09:44 24/12/2018

Cho thuê khu đất 12.000m2 đường Huỳnh tấn Phát quận 7

cho thuê khu đất 12.000m2 đường huỳnh tấn phát quận 7
 • 1.000.000.000 vnđ
 • 09:55 12/01/2019

Cho thuê kho- xưởng tại xã Tân Lập

công ty cp minh việt toàn cầu cho thuê kho- xưởng với diện tích 5000m2 tại xã tân lập, huyện đan phượng, hà nội
 • 16.450.000 vnđ
 • 20:04 25/10/2018

cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m) đường Ao Đôi

cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m) đường ao đôi
 • 20.000.000 vnđ
 • 10:44 03/01/2019

Cho thuê: 3 nhà xưởng đường (160m-200m-300m) Phạm Đăng Giảng

cho thuê: 3 nhà xưởng đường (160m-200m-300m) phạm đăng giảng quận bình tân
 • 17.000.000 vnđ
 • 10:39 03/01/2019

Cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m) đường Mã Lò

cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m) đường mã lò quận bình tân
 • 15.000.000 vnđ
 • 10:37 03/01/2019

Hiện tại tôi đang có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)

hiện tại tôi đang có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)
 • 15.000.000 vnđ
 • 10:38 03/01/2019

Bến Lội có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)

bến lội có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)
 • 20.000.000 vnđ
 • 10:40 03/01/2019

Tây Lân, có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m

tây lân, có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m
 • 15.000.000 vnđ
 • 10:40 03/01/2019

cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)đường Liên Ấp 1-2-3

cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)đường liên ấp 1-2-3
 • 15.000.000 vnđ
 • 10:41 03/01/2019

liên khu 5-6 có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)

liên khu 5-6 có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)
 • 15.000.000 vnđ
 • 10:43 03/01/2019

đường số 6 có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)

đường số 6 có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)
 • 20.000.000 vnđ
 • 10:43 03/01/2019

cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m) Đường số 8

cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m) đường số 8
 • 15.000.000 vnđ
 • 10:43 03/01/2019

Vỏ Văn Vân tôi đang có nhu cầu cho thuê: 4 nhà xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2)

vỏ văn vân tôi đang có nhu cầu cho thuê: 4 nhà xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2)
 • 40.000.000 vnđ
 • 10:44 03/01/2019

Vỉnh Lộc có nhu cầu cho thuê: 4 nhà xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2)

vỉnh lộc có nhu cầu cho thuê: 4 nhà xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2)
 • 35.000.000 vnđ
 • 10:44 03/01/2019

Trần Văn Giàu cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)

trần văn giàu cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)
 • 30.000.000 vnđ
 • 10:04 03/01/2019

Láng Le Bàu Cò cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)

láng le bàu cò cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500
 • 30.000.000 vnđ
 • 10:44 03/01/2019

cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2) đường Tỉnh Lộ 10

cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2) đường tỉnh lộ 10
 • 18.000.000 vnđ
 • 10:44 03/01/2019

cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)

cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)
 • 30.000.000 vnđ
 • 10:03 03/01/2019

Lại Hùng Cường cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)

lại hùng cường cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)
 • 15.000.000 vnđ
 • 10:44 03/01/2019

Vỉnh Lộc cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)

vỉnh lộc cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)
 • 20.000.000 vnđ
 • 10:44 03/01/2019

1A;1B cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)

1a;1b cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)
 • 18.000.000 vnđ
 • 10:44 03/01/2019

cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2) đường Liên Ấp 1-2

cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2) đường liên ấp 1-2
 • 15.000.000 vnđ
 • 10:04 03/01/2019