advertising Lo_vi_song_4ej3.jpg

Cho thuê khu đất 12.000m2 đường Huỳnh tấn Phát quận 7

cho thuê khu đất 12.000m2 đường huỳnh tấn phát quận 7
 • 1.000.000.000 vnđ
 • 19:01 07/11/2018

Cho thuê kho- xưởng tại xã Tân Lập

công ty cp minh việt toàn cầu cho thuê kho- xưởng với diện tích 5000m2 tại xã tân lập, huyện đan phượng, hà nội
 • 16.450.000 vnđ
 • 20:04 25/10/2018

cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m) đường Ao Đôi

cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m) đường ao đôi
 • 20.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018

Cho thuê: 3 nhà xưởng đường (160m-200m-300m) Phạm Đăng Giảng

cho thuê: 3 nhà xưởng đường (160m-200m-300m) phạm đăng giảng quận bình tân
 • 17.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018

Cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m) đường Mã Lò

cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m) đường mã lò quận bình tân
 • 15.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018

Hiện tại tôi đang có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)

hiện tại tôi đang có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)
 • 15.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018

Bến Lội có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)

bến lội có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)
 • 20.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018

Tây Lân, có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m

tây lân, có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m
 • 15.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018

cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)đường Liên Ấp 1-2-3

cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)đường liên ấp 1-2-3
 • 15.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018

liên khu 5-6 có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)

liên khu 5-6 có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)
 • 15.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018

đường số 6 có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)

đường số 6 có nhu cầu cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m)
 • 20.000.000 vnđ
 • 09:20 05/11/2018

cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m) Đường số 8

cho thuê: 3 nhà xưởng(160m-200m-300m) đường số 8
 • 15.000.000 vnđ
 • 09:20 05/11/2018

Vỏ Văn Vân tôi đang có nhu cầu cho thuê: 4 nhà xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2)

vỏ văn vân tôi đang có nhu cầu cho thuê: 4 nhà xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2)
 • 40.000.000 vnđ
 • 09:20 05/11/2018

Vỉnh Lộc có nhu cầu cho thuê: 4 nhà xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2)

vỉnh lộc có nhu cầu cho thuê: 4 nhà xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2)
 • 35.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018

Trần Văn Giàu cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)

trần văn giàu cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)
 • 30.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018

Láng Le Bàu Cò cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)

láng le bàu cò cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500
 • 30.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018

cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2) đường Tỉnh Lộ 10

cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2) đường tỉnh lộ 10
 • 18.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018

cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)

cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)
 • 30.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018

Lại Hùng Cường cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)

lại hùng cường cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)
 • 15.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018

Vỉnh Lộc cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)

vỉnh lộc cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)
 • 20.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018

1A;1B cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)

1a;1b cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2)
 • 18.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018

cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2) đường Liên Ấp 1-2

cho thuê: 4 nhà xưởng(200m2;300m2,400m2;500m2) đường liên ấp 1-2
 • 15.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018

: 4 nhà xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2) Đức Hòa Hạ

: 4 nhà xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2) đức hòa hạ
 • 30.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018

4 nhà xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2) Đức Hòa Đông

4 nhà xưởng(500m2;600m2,800m2;1.000m2) đức hòa đông
 • 30.000.000 vnđ
 • 09:13 05/11/2018