advertising Lo_vi_song_4ej3.jpg

Cho thuê kho xưởng 806m2 tại ngoc hồi thanh trì

cho thuê kho xưởng 806m2 tại ngoc hồi thanh trì
 • 80.000 vnđ
 • 11:45 27/04/2018

Cho thuê 100- 150- 210- 352- 460 tới 1000m2 kho xưởng tại Nguyễn Xiển ^*$.

cho thuê 100- 150- 210- 352- 460 tới 1000m2 kho xưởng tại nguyễn xiển
 • 10:17 03/02/2018

Cho thuê 100- 150- 210- 352- 460 tới 1000m2 kho xưởng tại Nguyễn Xiển *^$.*

cho thuê 100- 150- 210- 352- 460 tới 1000m2 kho xưởng tại nguyễn xiển
 • 10:38 01/02/2018

[1/2018] Tổng hợp kho xưởng Cầu Bươu, đường 70 Phan Trọng Tuệ *$.*$.

[1/2018] tổng hợp kho xưởng cầu bươu, đường 70 phan trọng tuệ
 • 10:22 01/02/2018

[1/2018] Tổng hợp kho xưởng Cầu Bươu, đường 70 Phan Trọng Tuệ %%%

[1/2018] tổng hợp kho xưởng cầu bươu, đường 70 phan trọng tuệ
 • 11:11 31/01/2018

Cho thuê 100- 150- 210- 352- 460 tới 1000m2 kho xưởng tại Nguyễn Xiển !*$.

cho thuê 100- 150- 210- 352- 460 tới 1000m2 kho xưởng tại nguyễn xiển
 • 08:55 29/01/2018

Cho thuê 100- 230- 350- 460- 700 tới 1000m2 kho xưởng tại Nguyễn Xiển *****

cho thuê 100- 230- 350- 460- 700 tới 1000m2 kho xưởng tại nguyễn xiển
 • 17:56 28/01/2018

Cho thuê 100- 230- 350- 460- 700 tới 1000m2 kho xưởng tại Nguyễn Xiển %%%%%%

cho thuê 100- 230- 350- 460- 700 tới 1000m2 kho xưởng tại nguyễn xiển
 • 16:48 28/01/2018

Cho thuê 100- 230- 350- 460- 700 tới 1000m2 kho xưởng tại Nguyễn Xiển ....

cho thuê 100- 230- 350- 460- 700 tới 1000m2 kho xưởng tại nguyễn xiển
 • 14:44 19/01/2018

cho thuê kho 2000m, giá 70k/m/tháng, tại cụm làng nghề triều khúc ,tân triều, thanh trì, hà nội. .*$.

cho thuê kho 2000m, giá 70k/m/tháng, tại cụm làng nghề triều khúc ,tân triều, thanh trì, hà nội.
 • 10:48 17/06/2017

Cho thuê kho xưởng 150m2 đến 5000m2 gần Viện 103, đường 70 !!!!!

cho thuê kho xưởng 150m2 đến 5000m2 gần viện 103, đường 70
 • 10:23 25/05/2017

Cho thuê kho xưởng 150m2 đến 5000m2 gần Viện 103, đường 70 *****

cho thuê kho xưởng 150m2 đến 5000m2 gần viện 103, đường 70
 • 10:13 25/05/2017

Cho thuê kho xưởng 150m2 đến 5000m2 tại Cầu Bươu Thanh Trì %*$.%

cho thuê kho xưởng 150m2 đến 5000m2 tại cầu bươu thanh trì
 • 16:10 22/05/2017

Cho thuê kho xưởng tại Thanh Trì, diện tích từ 150m2 đến 5000m2 $$$$$

cho thuê kho xưởng tại thanh trì, diện tích từ 150m2 đến 5000m2
 • 14:39 21/05/2017

Cho thuê xưởng Đường 70

 • 888 vnđ
 • 17:37 17/06/2018

Cho thuê kho Đường 70

 • 888 vnđ
 • 17:02 17/06/2018

Cho thuê xưởng Thanh Trì

 • 666 vnđ
 • 17:25 17/06/2018

Cho thuê kho Thanh Trì

 • 666 vnđ
 • 17:25 17/06/2018