Máy tính, linh kiện, Thông tin Máy văn phòng tại Hà Nội

advertising Lo_vi_song_4ej3.jpg

Máy quét scan snap Fujitsu IX500

máy quét scan snap fujitsu ix500 tích hợp abbyy 5.0 đổi văn bản sang word, excel, powerpoint sau khi scan, hỗ trợ font tiếng việt. đặc biệt, hỗ trợ scan qua wifi
 • 10:10 08/08/2017

Máy quét scanner Fujitsu S1300i

máy quét scanner fujitsu s1300i có phần mềm quản lý, đổi văn bản sang word, excel, powerpoint sau khi scan,hỗ trợ đọc và xử lý font tiếng việt.abby finereader 5.0, cardminder 5.0.
 • 10:58 08/08/2017

Máy quét Fujitsu scansnap SV600

scansnap sv600 scan quyển, tập tài liệu, tự động quét khi lật chuyển trang. có phần mềm quản lý, lưu trữ tích hợp abbyy 5.0 đổi văn bản sang word, excel, powerpoint sau khi quét.
 • 10:46 08/08/2017

Máy quét Fujitsu SP25 scan partner

máy fujitsu sp25 quét card, quét giấy dài, tự nhận dạng màu trên trang quét với chế độ thích hợp, tự nhận dạng kích cỡ giấy quét, tự chỉnh độ nghiêng, tự lựa chọn font trắng, đen.
 • 10:35 08/08/2017

Máy quét scan partner Fujitsu sp30f

fujitsu sp30f quét card, quét giấy dài, tự nhận dạng màu trên trang quét với chế độ thích hợp, tự nhận dạng kích cỡ giấy quét, tự chỉnh độ nghiêng, tự lựa chọn font trắng, đen.
 • 10:11 08/08/2017

Máy quét Fujitsu Fi-7140

 • 10:49 08/08/2017

Máy quét Fujitsu Fi-7240

 • 10:29 08/08/2017

Máy quét Fujitsu Fi-7160

 • 10:18 08/08/2017

Máy quét Fujitsu SP30

 • 10:08 08/08/2017

Máy scan partner Fujitsu SP1120

quét card, quét giấy dài, tự nhận dạng màu trên trang quét với chế độ thích hợp, tự nhận dạng kích cỡ giấy quét, tự chỉnh độ nghiêng, tự lựa chọn font trắng, đen, hỗ trợ đọc và xử
 • 10:27 08/08/2017

máy in tem mã vạch chuyên nghiệp tại Phú Quốc

máy in tem mã vạch chuyên nghiệp tại phú quốc
 • 09:06 08/08/2017

máy tính tiền cảm ứng và phần mềm quản lý tính tiền chuyên nghiệp tại Phú Quốc

máy tính tiền cảm ứng và phần mềm quản lý tính tiền chuyên nghiệp tại phú quốc
 • 09:08 08/08/2017

máy tính tiền và phần mềm tính tiền chuyên nghiệp tại Phú Quốc

máy tính tiền và phần mềm tính tiền chuyên nghiệp tại phú quốc
 • 09:26 08/08/2017

Cung cấp máy in hóa đơn chuyên nghiệp tại Phú Quốc

cung cấp máy in hóa đơn chuyên nghiệp tại phú quốc
 • 09:39 08/08/2017

Phần mềm bán hàng chuyên nghiệp tại Phú Quốc

phần mềm bán hàng chuyên nghiệp tại phú quốc
 • 09:42 08/08/2017