Dịch vụ cho thuê thiết bị hội nghị họp trực tuyến ( Video confercen ) trên toàn quốc – 0932 783 869

14:45 14/06/2018
PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN LÀ GÌ?
     Phòng họp trực tuyến (Hội nghị truyền hình) là phòng họp được trang bị hệ